سکس شب زفاف چقدر درد دارد ؟

سکس شب زفاف

شب عروسی چقدر خون میاد ؟ شب زفاف یا به طور مرسوم تر شب حجله ، به اولین رابطه جنسی زن و شوهر بعد از اتمام مراسم عروسی اطلاق می شود. با افزایش آگاهی خود نسبت به شناخت بدن خود و همسر ، قطعا می توانید از شب حجله لذت ببرید و بهترین خاطره عمرتان … ادامه