ایا ریختن اسپرم در زن باردار ضرر دارد

ریختن اسپرم در بارداری

آیا ریختن اسپرم در واژن در دوران بارداری ضرر دارد وقتی جوان تر بودید، احتمالاً درباره پرندگان و زنبورها صحبت می کردید. به هر حال، هر جوانی باید بیاموزد که چگونه نوزادان در یک نقطه ایجاد می شوند! ریختن اسپرم دربارداری ضرردارد چیزی که ممکن است هرگز در کلاس ادراکی جنسی شما پوشش داده نشده باشد  … ادامه