ایا الوورا پوست را سفید میکند

الوورا برای پوست

آلوئه ورا نام گونه دارویی گیاه آلوئه است که بیش از 400 گونه دارد. همچنین این گیاه قدیمی ترین شناخته شده و پرمصرف ترین گیاه دارویی در جهان است. در این مطلب به این سوال که ایا الوورا پوست را سفید میکند یا خیر می پردازیم. اگرچه زیستگاه طبیعی آن شمال آفریقا، هند و جنوب … ادامه